null

Pontarius är en samhällsbyggnadskonsult som integrerar affärsutveckling, juridik, management och teknologi. Vi drivs av en passion av att förbättra resultat och prestanda för våra kunder; både på organisationsnivå och för de produkter och tjänster som de erbjuder. Med ett holistiskt synsätt använder vi oss av kompetenser från flera olika områden för att få bredast möjliga insikt och kunskap i planering, genomförande och uppföljning av projekt.

Hamnar

Hamnar har utvecklats till sofistikerade multimodala nav med stor betydelse för samhällsutvecklingen. Pontarius hamnkonsulter hjälper dig att navigera rätt.

Flyg & Flygbolag

Våra flyg- och flygplatsspecialister brinner för att arbeta med branschens utmaningar och möjligheter, som till exempel planering och utredningar av flygplatser.

Fastigheter

Bostadsbrist, kraftigt stigande priser i storstadsregionerna, miljonprogrammens renoveringsbehov, bostadslösa ungdomar, kvalitetsbrister i byggsektorn. Utmaningarna är många.

Väg & Gata

Pontarius har bred och djup kompetens för att kunna belysa och nyansera alla perspektiv på en väg eller gata för att skapa värde både för väghållare och brukare. I alla led, dygnet runt, sju dagar i veckan

Spår & Järnväg

Från skolbarn i Malmö till järnmalm i Kiruna, från markslukande landskapsbarriär till energieffektiv höghastighetstransport. Pontarius är med som en del i utvecklingen och utbyggnaden av denna helt samhällsnödvändiga infrastruktur.

Landskapsarkitektur

För oss handlar god landskapsarkitektur om att utforma utomhusmiljöer på ett sätt som förenar estetik och funktion.
Våra landskapsarkitekter arbetar med analys, gestaltning och planering av offentliga rum.

Juridik

Pontarius kombinerar fördelarna med klassiskt ingenjörskunnande och affärsinriktad juridik. Pontarius Law är inte en advokatbyrå. Vi fokuserar inte på tvisten utan på lösningar – till förmån för det goda projektet.

Finance

Ökad teknisk och operativ komplexitet med många olika kravställare gör det än mer komplext att följa upp och möta uppsatta finansiella och operativa mål.

Management & Strategi

Hur man kan bevara och säkra upp genom att utveckla och förändra och hur man förbereder sig för det som idag bara är en spaning, men som i morgon är en tillväxtmarknad. I Sverige eller internationellt.

Pontarius Stockholms­kontor flyttar till större lokaler i första Hötorgs­skrapan!

Efter nära 10 år i Hötorgshus 2 har Pontarius Stockholmskontor vuxit ur lokalen och flyttar den 7 februari till en större och toppmodern lokal i Hötorgshus 1, plan 6, Sveavägen 17.

I luft, på väg, på land och hav.

Pontarius planerar, projekterar och byggleder infrastruktur- och fastighetsprojekt med omsorg om vägen människor emellan.

För infra­struktur och fastigheter finns inga kompro­misser.

24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Utan avbrott ska de prestera och underlätta för tusentals människor.

Kultur mot korruption.

Hur får man en organisation att stå upp för antikorruption och hur skapar man socialt tryck internt för att motverka korruption, både inom den egna organisationen och hos leverantörer och underleverantörer? Det talade Joachim Pikwer, General Counsel på Pontarius, om på årets IICE Summit i London.