Pontarius verksamhetssystem är kvalitetscertifierat enligt ISO9001:2008 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004 samt arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001:2007. Certifieringen garanterar att en god kvalitet, miljö och arbetsmiljö bibehålls.

symboler-200px