null

Pontarius är en samhällsbyggnadskonsult som integrerar affärsutveckling, juridik, management och teknologi. Vi drivs av en passion av att förbättra resultat och prestanda för våra kunder; både på organisationsnivå och för de produkter och tjänster som de erbjuder. Med ett holistiskt synsätt använder vi oss av kompetenser från flera olika områden för att få bredast möjliga insikt och kunskap i planering, genomförande och uppföljning av projekt.

Hamnar

Hamnar har utvecklats till sofistikerade multimodala nav med stor betydelse för samhällsutvecklingen. Pontarius hamnkonsulter hjälper dig att navigera rätt.

Flyg & Flygplatser

Luftfartssystem är komplexa, dyra och konservativa av naturen, men samtidigt robusta, värdefulla och innovativa. Motsägelsefullt? – Självklart! Våra flyg- och flygplatsspecialister brinner för att arbeta med branschens utmaningar och möjligheter.

Fastigheter

Bostadsbrist, inflyttning, pris-fluktuationer i storstadsregionerna, miljonprogrammens renoveringsbehov, bostadslösa ungdomar, kvalitetsbrister i byggsektorn…utmaningarna är många.

Väg & Gata

Pontarius har bred och djup kompetens för att kunna belysa och nyansera alla perspektiv på en väg eller gata för att skapa värde både för väghållare och brukare. I alla led, dygnet runt, sju dagar i veckan

Spår & Järnväg

Från skolbarn i Malmö till järnmalm i Kiruna, från markslukande landskapsbarriär till energieffektiv höghastighetstransport. Pontarius är med som en del i utvecklingen och utbyggnaden av denna helt samhällsnödvändiga infrastruktur.

Landskapsarkitektur

För oss handlar god landskapsarkitektur om att utforma utomhusmiljöer på ett sätt som förenar estetik och funktion. Våra landskapsarkitekter arbetar med analys, gestaltning och planering av offentliga rum.

Juridik

Pontarius kombinerar fördelarna med klassiskt ingenjörskunnande och affärsinriktad juridik. Pontarius Law är inte en advokatbyrå. Vi fokuserar inte på tvisten utan på lösningar – till förmån för det goda projektet.

Finance & Performance Management

Ökad teknisk och operativ komplexitet med många olika kravställare gör det än mer komplext att följa upp och möta uppsatta finansiella och operativa mål.

Management & Strategi

Hur man kan bevara och säkra upp genom att utveckla och förändra och hur man förbereder sig för det som idag bara är en spaning, men som i morgon är en tillväxtmarknad. I Sverige eller internationellt.

Entusiasm, intresse och representation på VARM 2018.

VARM, V-teknologsektionens och AE-sektionens årliga Arbetsmarknadsmässa, ger studenter på Chalmers i Göteborg möjligheten att komma i kontakt med framtida arbetsgivare, hitta sommarjobb och knyta kontakter som kan komma att underlätta framtida studier. I år deltog Pontarius för andra året i rad, och det var återigen otroligt roligt att träffa alla entusiastiska studenter som vill ge sig ut i arbetslivet och som är ivriga för att få veta mer om Pontarius verksamhet!

I luft, på väg, på land och hav.

Pontarius planerar, projekterar och byggleder infrastruktur- och fastighetsprojekt med omsorg om vägen människor emellan.

För infra­struktur och fastigheter finns inga kompro­misser.

24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Utan avbrott ska de prestera och underlätta för tusentals människor.

Pontarius utvecklar verksamhet med drönare.

Användning av drönare i projekt gör det möjligt att samla in data snabbare, billigare och säkrare jämfört med de traditionella metoder som används. Under året så har Pontarius därför påbörjat implementeringen av drönarteknik och även utvecklat arbetsflöden för den nya verksamheten!