Category:2016

Pontarius verksamhets­system Trippel­certifierat

Pontarius verksamhetssystem är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004 samt arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001:2007. Certifieringen garanterar att en god kvalitet, miljö och arbetsmiljö bibehålls.

Share:
Profiles: