Category:2017

Niclas Bryngelsson utbildar Sveriges expertis inom asfalt­beläggningar

På temat ”Asfaltbeläggningar med speciella krav” bidrar Pontarius med sin expertis inom beläggningar i hamnar och de speciella krav som ställs på beläggningsytor i denna utsatta miljö. Föreläsningen kommer att ha ett totalkostnadsperspektiv och för det står Niclas Bryngelsson, Senior Infrastrukturkonsult på Pontarius.

“Ett av våra mest uppmärksammade uppdrag har varit ytuppgraderingsprogrammet som vi genomfört för Göteborgs hamn. Det är utifrån resultatet av detta unika projekt, som vi drivit i nära samarbete med beställare och entreprenörer, som Asfaltforum har bett oss att dela med oss av våra erfarenheter till branschen”, säger Niclas Bryngelsson.

Göteborgs Hamn består av 4 miljoner kvadratmeter hårdgjord yta som under en längre tid enbart underhållits vid behov, med begränsade insatser. Hamnledningen kunde konstatera att detta ledde till en dålig nyttjandegrad av värdefulla hamnytor samtidigt som det också medfört onödigt slitage på maskiner. När det även riskerade att påverka personalens hälsa bestämde man sig för att göra ett radikalt grepp genom att uppgradera hela hamnens ytbeläggning.

I detta skede inleddes samarbetet med Pontarius som arbetade fram en dimensioneringsmodell för att hantera de exceptionellt hårda krav på hållfasthet som en hamnmiljö för med sig, både vad gäller tryck och slitage. Att hamnytan delvis är byggd på utfylld sjöbotten har också inneburit en utmaning vad gäller överbyggnad.

“Projektet har varit en framgång från tidigt skede, mycket på grund av att Göteborgs Hamn tagit en helhetssyn på kostnaderna för projektet genom att räkna totalkostnad på en tioårsperiod. På det viset har man kunnat fokusera på de långsiktiga besparingarna som ytuppgraderingsprogrammet inneburit. Att man dessutom aktivt har uppmuntrat den produktutvecklingsprocess som ofta är en naturlig del av denna typ av unika projekt, har gjort att vi och entreprenören har kunnat leverera och färdigställa ett resultat som ligger i framkant, även med internationella mått mätt”, säger Niclas Bryngelsson.

Hamnprojektet påbörjades 2008 och slutbesiktning skedde 2016. I projektet har Pontarius varit en del av styrgruppen, varit biträdande projektledare, byggledare och hanterat besiktning och provtagning.

____________________________________________

Asfaltdagarna är ett branschforum som årligen samlar omkring 500 personer, bestående av Sveriges samlade expertis inom området asfaltbeläggning. Årets program innehåller föreläsningar inom asfaltbeläggningar i kommuner, på Gång-/Cykel-vägar, en utblick mot USA och den kvalitetskontroll och dokumentation som gäller där samt det unika ytuppgraderingsprojekt där alltså Pontarius varit en drivande kraft.

Asfaltdagarna 2017 äger rum i Malmö den 22 november och i Stockholm den 23 november och anordnas av Asfaltforum i samarbete med Sveriges kommuner och landsting.

____________________________________________

>>Se hela programmet här.

Stockholms Hamn studerade asfalt­beläggningar i Göteborgs hamn

Sebastian Zaar och Jonas Andersson från Stockholms Hamn var i veckan på studiebesök hos Göteborgs Hamn för att ta del av deras unika asfaltbeläggningsprojekt. Stockholms Hamn har av tradition använt marksten som beläggningsmaterial, men har sedan en tid ambitionen att byta marksten mot asfalt.

Göteborgs Hamn har i samarbete med Pontarius kommit längst i Sverige när det gäller stabila asfaltmattor, så valet av partner för erfarenhetsutbytet var naturligt.

“För att få en rättvisande kostnadskalkyl har vi sett till totalkostnaden över en längre tidsperiod och i en sådan jämförelse står sig asfalt, med rätt överbyggnad, väldigt väl i den utsatta miljö som en hamn är”, säger Niclas Bryngelsson, Senior Infrastrukturkonsult på Pontarius.

Daniel Lersten (Pontarius), Niclas Bryngelsson (Pontarius), Jonas Andersson (Stockholms Hamn), Gunnar Magnusson (APM Terminals, Göteborg) och Sebastian Zaar (Stockholms Hamn) studerade under studiebesöket Göteborgs Hamns bl.a. referensytor av marksten, betong och asfalt.

Pontarius växer med ny kompetens inom Finance & Performance Management

Jonas Wallin ansluter sig till Pontarius och tar rollen som affärsområdeschef för Finance & Performance Management. Jonas kommer att ansvara för etablering, utveckling och ledning av affärsområdets verksamhet, primärt inom Finance & Performance Management, Operations Excellence och Compliance Management.

– Jag ser verkligen fram emot att börja på Pontarius i en bransch där jag tror att det finns ett starkt behov av stöd inom finansieringsfrågor, finansiell och operativ styrning och organisatoriska och processrelaterade förändringsarbeten, säger Jonas Wallin.

Jonas Wallin har över 25 års erfarenhet av ledarskap, finansiering, ekonomistyrning, cash management och working capital management, värderingsfrågor, företagsanalys, företagsöverlåtelser samt finansiell och operativ riskhantering, som konsult och i olika operativa chefsbefattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Bland annat har Jonas innehaft interimsroller som CFO på mindre och medelstora företag, Finanschef för Kinneviksgruppen, konsultuppdrag under 10 års tid framförallt inom CFO området inklusive finansiering för ett stort antal branscher samt erfarenhet från svenska och internationella banksektorn.

Med Jonas Wallin tillträde utökas Pontarius kunderbjudande främst inom finansiell rådgivning.

– Jonas tillträde utgör en viktig del i vår satsning på finansiell rådgivning i samband med de många infrastrukturprojekt vi driver och verkar i, säger Pontarius VD Johan Odeberg.

>> Läs mer om Pontarius Finance & Performance Management.

Kultur mot korruption

Hur får man en organisation att stå upp för antikorruption och hur skapar man socialt tryck internt för att motverka korruption, både inom den egna organisationen och hos leverantörer och underleverantörer? Det talade Joachim Pikwer, General Counsel på Pontarius, om på årets IICE Summit i London.

Temat på föreläsningen var hur man skapar en kultur mot korruption och de affärsmässiga möjligheter detta kan ge.

– Det handlar till stor del om att uppmärksamma och vässa de grundläggande värderingar som finns i företaget. Ofta är det sunda värderingar, men som ibland sätts på prov. Då gäller det att etiken finns djupt rotad i kulturen i bolaget, säger Joachim Pikwer.

IICE startade 2006 som ett forum för beslutsfattare inom “Information Management”, “Investigations”, “Compliance” och “eDiscovery” (IICE) med syftet att dela goda erfarenheter inom dessa områden. IICE fokuserar bl.a. på hur man hanterar dessa områden så att de bidrar till en organisations lönsamhet samt att etik, lag och moral sätts på företagens agendor. I år var även den nya allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och dess hantering en viktig del i programmet.

>> Läs mer om Pontarius juridiska tjänster.

Nya mötesplatser i småländska Tranås

Tranåsborna kan nu njuta av Svartån, som sakta flyter fram genom centrum, från de nya bryggorna vid Stadshuset och torget.

Bryggorna är en del av det omfattande ”Stadsvision 2010 – 2040” som fokuserar på Tranås stads framtida struktur och utformning med ett perspektiv på 30 år. Det genomgående temat är ”Människan i centrum” och Pontarius är en bidragande del i förverkligandet av stadsvisionen.

Arbetet är inte till hundra procent klart än, det ska bl.a. anläggas äng runt bryggorna, men de har redan börjat bli en del av Tranåsbornas vardag. Med dess närhet till både vatten och centrum har Parkavdelningen t.ex. planer på att anordna konserter vid bryggorna.

– Det känns nästan som Köpenhamn, säger en ung tranåsbo som satt sig på den nyinvigda bryggan för att ta en lunch med sin kompis i solen.

Pontarius har varit ansvarig konsult för hela processen, med gestaltning, projektering och byggledning.

____________________________________________

Pontarius projektgrupp består av
kompetenser inom följande områden:

  • Landskapsarkitektur/Gestaltning
  • Byggledning

____________________________________________

Vi leder förvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg i Göteborg

Pontarius leder förvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg i Göteborg tillsammans med Trafikkontoret som en del av Bostad 2021.

– Vi vill förvandla stadsdelen till en välkomnande och trygg plats, till en plats med framtidstro och kontinuitet från historien och nutiden, säger man på fastighetskontoret i Göteborg.

Första etappen innebär ny sträckning av Backadalen samt ledningsomläggningar för de nya bostäderna, nya cirkulationer, som förbereds för spårväg, samt ny lokalgata vid Litteraturgatan. Första etappen ska vara klar innan sommaren 2018.

Projektet har många utmaningar. Det är mycket trafik som ska tas i beaktning och inte störas i för stor utsträckning. Under tiden projektet pågår måste torget vara tillgängligt för allmänheten så handeln inte drabbas av byggnationerna, vilket gör att det ställs höga krav på samordningen mellan staden, entreprenören, byggherrarna samt tredjeperson för att vardagen kring platsen ska fungera som vanligt.

Markförhållandena är en annan utmaning på torget på grund av den lösa lera som gör att man behöver utföra specifika åtgärder för att få till bra ledningar och gator. Det är en utmaning som kräver noggrannhet och bra geotekniska kunskaper för att få till.

Pontarius Stockholms­kontor flyttar till större lokaler i första Hötorgs­skrapan!

Efter nära 10 år i Hötorgshus 2 har Pontarius Stockholmskontor vuxit ur lokalen och flyttar den 7 februari till en större och toppmodern lokal i Hötorgshus 1, plan 6, Sveavägen 17.

Pontarius är mycket nöjda med våra nya lokaler i klassiska första Hötorgsskrapan, ritad av arkitekt David Helldén och invigd 1960, där vi nu får möjlighet att skapa en modern och flexibel kontorsmiljö som möjliggör Pontarius fortsatta tillväxt i Stockholmsregionen.

För ytterligare information vänligen kontakta Kontorschef Karl Agestam 08 – 410 290 18.

Share:
Profiles: