Pontarius har den stora glädjen att hälsa P-G (Per-George) Uddgård varmt välkommen som Regionchef för Stockholm. P-G Uddgård har gedigen erfarenhet från anläggnings- och entreprenadbranschen i sin helhet och har tidigare varit VD för JE Mark och Anläggningsteknik AB. P-G har robust erfarenhet av komplexa entreprenader och har över 10 års erfarenhet från uppdrag i ansvarsorienterad ställning avseende mark, grundläggning, betong, anläggning och beläggning,  bland annat som Projektchef inom Skanska-sfären.

I takt med att Pontarius Stockholmskontor växer har behovet av ytterligare en ansvarig person för regionen ökat och då som tillskott till nuvarande Regionchef Marcus Örtenholm, som även kommer fortsätta i  Regionchefsrollen jämsides med P-G. P-G:s branschkompetens, affärsmannaskap, entreprenörskap och nätverk blir ett utmärkt tillskott till  det starka och kompetenta Team som finns på plats i Stockholm och till Pontarius fortsatta expansion i regionen.

P-G Uddgård tillträder tjänsten den 17 januari. (Kontaktuppgifter pg.uddgard@pontarius.com, 0701-46 64 87 )