Nyheter

Pontarius Law söker seniora jurister med erfarenhet inom entreprenad, upphandlingsrätt eller allmän fastighetsrätt

Pontarius söker nu seniora jurister med ett antal års erfarenhet inom entreprenad, upphandlingsrätt eller allmän fastighetsrätt gärna med erfarenhet från tvist. Vi ser gärna att du är intresserad att arbeta i team men att du även är beredd att ta egna initiativ för att möta våra kunders behov. Att vara intresserad av att leda yngre kollegor i den löpande rådgivningen är ett plus. Varm välkommen att skicka in din ansökan!

Klicka här för att läsa mer och ansöka!

Pontarius etablerar sig i Norrland och öppnar kontor i Sundsvall

Pontarius öppnar nu kontor i Sundsvall. Pontarius har sedan tidigare kunder och pågående projekt i Norrland och Västernorrlands län och ser mycket fram emot att vidareutveckla befintliga kundkontakter och skapa nya samarbeten i regionen. Sundsvallskontoret blir Pontarius nionde kontor i Sverige och kontoret slog upp portarna på Storgatan 22 den 19 oktober.

Varmt välkommen, Kontorschef Marcus Enocsson, 070 – 527 25 55, marcus.enocsson@pontarius.com

Pontarius AB återcertifierad av TransQ

Pontarius AB är fortsatt certifierade enligt kvalificeringssystemen TransQ, inriktat mot de ledande nordiska transportorganisationerna. Pontarius AB har för ett år framåt blivit kvalificerade inom inte mindre än 15 discipliner;

 • Civil Engineering Services
 • Project Management Services
 • Architectural Services
 • Construction and Site Management Services
 • Technical Drafting Incl. CAD Services
 • General Management Consultancy Services
 • Cost and Planning Consultancy Services
 • Risk Assessment Consultancy Services
 • Quality Technology Consultancy Services
 • Transport Planning Consultancy Services
 • Design Consultancy Services
 • Surveying / Valuation Services
 • Legal Services
 • Estate and Facility Management Services
 • Research and Development (R & D) Services

Läs gärna mer om TransQ på https://www.achilles.com/community/transq-nordics/

Pontarius AB ny aktiv medlem i Östsvenska Handelskammaren

Pontarius är sedan 15 år medlem i Stockholms Handelskammare och numera även aktiv medlem i Östsvenska Handelskammaren, som är regionens största affärsnätverk med cirka 900 medlemsföretag som har uppskattningsvis 50 000 medarbetare. Pontarius ser Östsvenska Handelskammaren som god plattform för att ta del av regionens visioner, planer och utveckling. Pontarius kontaktperson är Kontorschef Linköping & Jönköping, Björn Westerström, bjorn.westerstrom@pontarius.com.

Exjobb – Bestämning av densitet från luften

Pontarius har idag möjlighet att med hjälp av drönare inventera och statusbestämma asfaltsytor med hjälp av drönare. Exjobbet syftar till att som ett nästa steg ta fram en arbetsmetod att drönarfilma ytor och med hjälp av färgfilter särskilja ytors strukturer. Dessa ytor ska sedan med hjälp av en känd referensyta bestämmas och graderas utifrån dess densitet.

Målet med exjobbet är att, utan att använda sig av traditionella provningsmetoder såsom borrning, bestämma kvaliteten på asfaltslager. Detta kan användas i såväl inventering av befintliga ytor som kvalitetskontroll av nyproduktion.

Exjobbet riktar sig till dig/er som ser ett intresse i asfaltens uppbyggnad mer än själva drönarflygningen.

Är du intresserad av att veta mer?
Kontakta niclas.bryngelsson@pontarius.com
Eller besök www.pontarius.se/karriär

Exjobb – Klimatkalkyl

Byggande, drift och underhåll av infrastruktur medför energianvändning och genererar klimatpåverkande utsläpp. För att beräkna den energianvändning och klimatbelastning som transportinfrastrukturen ger upphov till ur ett livscykelperspektiv kan en klimatkalkyl tas fram.

Pontarius arbetar sedan några månader tillbaka med klimatkalkyler i mark- och anläggningsprojekt. De verktyg som finns tillgängliga i branschen är inte anpassade efter vår verksamhet, varvid vi är intresserade av att utreda vad som krävs för att ta fram en företagsspecifik modell för klimatkalkylering.

Är du intresserad av att veta mer?
Kontakta niclas.bryngelsson@pontarius
Eller besök www.pontarius.se/karriar

Pontarius och Indealsia deltar på Almedalen 2019!

Om knappt en månad är det återigen dags för Almedalsveckan, och i år kommer Pontarius, tillsammans med vårt systerbolag Indealsia, att delta. Vi arrangerar seminarium med två olika teman. Du är varmt välkommen till båda eller välj det ämne som intresserar dig mest. Boka gärna in dig på ett personligt möte så berättar vi mer om våra tjänster och diskuterar ert specifika behov.

Hur kan vi samverka för bättre infrastruktur och hållbara bostäder?
Datum och tid: Måndagen den 1 juli kl. 15.00-16.30. Drinkar och tilltugg serveras på innergården samt alkoholfria alternativ.
Plats: Södra Murgatan 17, Visby. Nära söderport.
Program & Innehåll:

 • Vi presenterar ett axplock av våra 1 200 uppdrag inom flyg, hamn, väg, landskapsarkitektur, juridik och fastigheter.
 • En framtidsspaning med fokus på prisvärda bostäder och social hållbarhet.
 • Hur kan man minska kostnaden för tvister mellan offentliga beställare och privata aktörer – vi diskuterar metodik och fallstudier från verkligheten.

Visst vill vi fortsätta att flyga?
Datum & Tid: Onsdagen den 3 juli kl. 8.30-10.00. Frukost serveras på innergården.
Plats: Södra Murgatan 17, Visby. Nära söderport..
Program & Innehåll:

 • Grönt flyg & Ny teknik – Hur långt har vi kommit?
 • Flygskam & Tågskryt – Några fakta presenteras.

Anmälan:
OSA snarast möjligt till natasa.kateri@pontarius.com eller linda.hallen@indealsia.com. Vänligen notera att antal platser är begränsat.

Boka gärna in dig på ett personligt möte! Skicka ett mail med önskad tid och det affärsområde som intresserar dig mest till natasa.kateri@pontarius.com eller linda.hallen@indealsia.com.

Varmt välkomna!

Brett och omfattande arbete i Askersund

Pontarius bedriver arbeten på uppdrag av både stat, kommun och privat sektor. När det kommer till kommuner så är Askersund en stor kund, särskilt när det kommer till projektering!

Sedan 2017 har Pontarius genomfört ett tiotal projekteringsuppdrag för utbyte och förnyelse av befintliga ledningsnät runt om i orterna i Askersunds kommun. Samtliga uppdrag inkluderar en rad olika delmoment, så som att ta fram kompletta förfrågningsunderlag, genomföra omgivningskontroller, agera som byggledare för entreprenadarbeten, besiktiga, inventera, genomföra inmätning med hjälp av drönare och utföra olika typer av utredningar.

Bild: Projektet Spikvägen i orten Kårberg. Vi har projekterat ett förfrågningsunderlag för utbyte av ca 300 meter vattenledningar och 60 meter spilledningar till befintlig tryckstegringsstation. Vi har även utfört en omgivningskontroll, skött besiktningen och innehaft rollen som byggledare under produktionen.

Ett av de mer intressanta och unika projekten är Förbifart V Åmmeberg, som fortfarande är inne i sitt uppstartningsskede. Där ska vi projektera och utreda möjligheten till att lägga en ny överföringsledning genom Åmmeberg. Sträckningen passerar en hamn tillhörande Zinkgruvan Mining samt genom sjön Åmmelången. Då dessa sträckor är förorenade så krävs mycket kontakt och samarbete med bland annat Länsstyrelse och Miljöförvaltning för att utföra provtagning på bottensedimentet, geoteknik och för att bottenkartera sjön. Med andra ord så är det ett omfattande uppdrag som involverar flera personer från olika kompetensområden och yrkeskategorier och som dessutom ger oss möjlighet att ytterligare bredda och fördjupa våra kunskaper – precis så som vi strävar efter att arbeta i projekt!

Pontarius bidrar med spetskompetens inom kommunal parkförvaltning och skötselstrategier

För några veckor sedan reste en av våra landskapsarkitekter till Jyväskylä i Finland för att föreläsa på den finska landskaps- och teknikmässan Viherpäivät och efteråt delta i en live-sänd paneldiskussion – mycket kul! 

Viherpäivät Landscape and Technology Expo” är Finlands största nationella mässa för park och landskap. Här samlas bland annat landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, anläggningsarbetare, stadsträdgårdsmästare, leverantörer av material, utrustning och maskiner samt branschtidningar för att gå på teknikutställningar, delta i seminarium och lyssna på föreläsningar. Under årets mässa så bjöds en av Pontarius landskapsarkitekter för att prata om framgångsrik kommunal parkförvaltning, en föreläsning som baserades på det exjobb som hon och en annan person genomförde för två år sedan!

Under föreläsningen pratades det bland annat om olika framgångsfaktorer bakom parkförvaltning i mindre kommuner. Det är tydligt att det behövs tas ett helhetsperspektiv kring frågan där aspekter kring både det fysiska arbetet ute i stadens parker såväl som organisatoriska och ledarskapsmässiga faktorer behövs vägas in för att nå ett framgångsrikt resultat. Bland annat så behövs bra strategier för att hitta stora värden i små ytor, gestaltning, anläggning, skötsel, engagemang, roller och mål, kommunikation, kompetens och marknadsföring.


Arbetet som låg till grund för föreläsningen bär titeln ”Framgångsrik parkförvaltning – inspirerande vägledning från små kommuner med stora ambitioner” och har tidigare sammanfattats, översatts och publicerats i ”Viherympäristö, Finlands branschtidning för park och landskap.

Arbetet finns att ladda ner här!

Vägar och gator – inte bara betong och asfalt!

Vårt urbana samhälle ställer höga krav på vägar och gators kapacitet, hållbarhet, estetik och funktion. Hur arbetar Pontarius dagligen för att möta de ökande behoven? Vilka funktioner fyller affärsområdet väg & gata för våra kunder och samhället i stort? Hur ser vi på framtidens utmaningar? Detta är frågor vars svar vi vill presentera i denna affärsområdesspecial!

Ett holistiskt synsätt
Inom affärsområdet har vi en stor spridning av kompetenser. Miljöspecialister, inmätare, trafikplanerare, trafiksäkerhetsexperter, VA-utredare, planarkitekter, landskapsarkitekter, datasamordnare, vägutformare, projektörer, bygg- och projektledare, besiktningsmän, entreprenadjurister och underhållsplanerare är exempel på några av de specialistkategorier som bedriver ett tätt samarbete i våra väg- och gatuprojekt. Men är det verkligen nödvändigt med så många kategorier? För oss är svaret ett tveklöst JA. Det krävs både brett och djupt kunnande för att skapa det perfekta väg-/gatuprojektet som sträcker sig över hela kedjan; från tidiga väg- och detaljplaner till framtagande av underhållsstrategier för anläggningens hela livslängd!

Tvärvetenskaplig samverkan för hållbara vägar och gator

Inom området arbetar vi med allt från ombyggnad av innergårdar till nybyggnad av motorvägar liksom en hel del med utveckling av nya lösningar. I samtliga uppdrag riktar vi stort fokus mot att skapa mer hållbara entreprenader och vägar/gator i samklang med vår omgivning. För oss innebär detta att med ett holistiskt synsätt beakta alla perspektiv som kan påverka vår jord och dess invånare; för både nuvarande och kommande generationer.

Detta uppnås genom en gränsöverskridande samverkan mellan kompetensområden och yrkeskategorier. Våra jurister har ofta en framträdande roll i att både kravställa och följa upp att entreprenader utförs under socialt acceptabla villkor som arbetstider, ersättningar och trygghet. Våra finanskonsulter arbetar med ekonomisk hållbarhet, som bland annat handlar om att göra smarta upphandlingar med innovativa inslag. Våra ingenjörer arbetar med att optimera livslängden genom att med omsorg välja metoder och material samt med ett väl genomtänkt och planerat underhåll. Våra miljöspecialister arbetar med utsläpp till vatten, kemikalieanvändning, oljespill, toxiska ämnen i mark.

Framtidens utmaningar

”Branschens utmaningar inför framtiden är utan tvekan kapacitet och omtanke om vår miljö! Vi måste hitta smarta lösningar som kombinerar dessa båda perspektiv, först då kan vi hävda att branschen skapar ett bättre samhälle!” säger Johann Rollén, Affärsområdeschef Väg & Gata.

Vi verkar för att utveckla vägar och gator som på möter framtidens behov. För oss betyder det att vi fokuserar på att söka lösningar som har omtanke, balans, kapacitet och samverkan som ledord. Hur ger vi cyklister och fotgängare en säker och effektiv trafikmiljö som kombinerar modern teknik med estetiska värden? Hur utvecklar vi kapacitetsuppfyllande vägar och gator som lyfter och förbättrar det urbana samhället och samtidigt värnar om vår flora och fauna? Vår övertygelse är att vi kan lösa frågor som dessa genom att tidigt i processen/uppdraget/projektet finnas med som stöd för våra beställare för att bevara och säkra upp genom att utveckla, förändra och planera i strävan att hitta de områden som verkligen gör skillnad om en gör rätt val! För visst vore det underbart om vi i framtiden slipper köer, känner oss säkra samt fullt ut och med gott miljösamvete kan njuta av omgivningarna; oavsett om vi promenerar, cyklar, åker bil eller använder oss av något annat färdmedel!


Har du frågor?
Kontakta gärna Johann Rollén, Affärsområdeschef. (johann.rollen@pontarius.com)

Klicka här för att läsa mer om Pontarius affärsområde Väg & Gata!

Share:
Profiles: