Områden

Områden

Med ett holistiskt synsätt använder vi oss av kompetenser från flera olika områden för att få bredast möjliga insikt och kunskap i planering, genomförande och uppföljning av projekt.

Hamnar
Hamnar har utvecklats till sofistikerade multimodala nav med stor betydelse för samhällsutvecklingen. Pontarius hamnkonsulter hjälper dig att navigera rätt.
Flyg & Flygplatser
Luftfartssystem är komplexa, dyra och konservativa av naturen, men samtidigt robusta, värdefulla och innovativa. Motsägelsefullt? – Självklart! Våra flyg- och flygplatsspecialister brinner för att arbeta med branschens utmaningar och möjligheter.
Fastigheter
Bostadsbrist, pris-fluktuationer i storstadsregionerna, miljonprogrammens renoveringsbehov, bostadslösa ungdomar, kvalitetsbrister i byggsektorn – utmaningarna är många. Pontarius utvecklar fastigheter som möter framtidens behov, alltid med människa och miljö i fokus!
Väg & Gata
Pontarius har bred och djup kompetens för att kunna belysa och nyansera alla perspektiv på en väg eller gata för att skapa värde både för väghållare och brukare. I alla led, dygnet runt, sju dagar i veckan
Spår & Järnväg
Från skolbarn i Malmö till järnmalm i Kiruna, från markslukande landskapsbarriär till energieffektiv höghastighetstransport. Pontarius är med som en del i utvecklingen och utbyggnaden av denna helt samhällsnödvändiga infrastruktur.
Landskapsarkitektur
För oss handlar god landskapsarkitektur om att utforma utomhusmiljöer på ett sätt som förenar estetik och funktion. Våra landskapsarkitekter arbetar med analys, gestaltning och planering av offentliga rum.
Juridik
Pontarius kombinerar fördelarna med klassiskt ingenjörskunnande och affärsinriktad juridik. Pontarius Law är inte en advokatbyrå. Vi fokuserar inte på tvisten utan på lösningar – till förmån för det goda projektet.
Finance & Performance Management
Ökad teknisk och operativ komplexitet med många olika kravställare gör det än mer komplext att följa upp och möta uppsatta finansiella och operativa mål.
Management & Strategi
Hur man kan bevara och säkra upp genom att utveckla och förändra och hur man förbereder sig för det som idag bara är en spaning, men som i morgon är en tillväxtmarknad. I Sverige eller internationellt.
Miljö & Hållbarhet
Hållbarhet på riktigt innebär ett gemensamt ansvar för att tackla denna och kommande generationers problem med klimatförändringar och förbrukningen av ändliga resurser.
Elkraft & Belysning
För oss är elkraft och belysning centralt för att skapa framtidens samhälle. Här förenas begrepp som funktion och estetik såväl som säkerhet och energieffektivitet med senaste tekniken och den moderna människan.
Vatten & Avlopp
Vi arbetar med både dagens och framtidens vattenfrågor. Vatten ska vara rent, rättvist fördelat, finnas på rätt plats och i tillräckliga mängder. Klicka här för kontaktinformation.