Elkraft & Belysning

Elkraft & Belysning

För oss är elkraft och belysning centralt för att skapa framtidens samhälle. Här förenas begrepp som funktion och estetik såväl som säkerhet och energieffektivitet med senaste tekniken och den moderna människan. Vi finns mitt i detta och älskar att hitta smarta lösningar för det mest optimala slutresultatet. Våra konsulter arbetar bland annat med analys, gestaltning, projektering, upphandlingsstöd, bygg- och projektledning, drift, underhåll och besiktning.

Väg- och gatubelysning

Väg- och gatubelysningens funktion är främst att förbättra synförhållandena i trafikmiljön, men lika mycket önskar vi nyttja belysning för att skapa atmosfär och trivsel, inte minst i stads- och parkmiljöer. Pontarius har robust erfarenhet av väg- och gatubelysning och jobbar med bygg- och projektledning, entreprenad- och driftbesiktningar såväl som komplexa belysningsutredningar. Vi utför också belysningsprojektering och gestaltning såväl som tillhandahåller tekniskt och strategiskt beställarstöd för el och belysning i entreprenader.

Vi arbetar tätt med våra landskapsarkitekter, markprojektörer och entreprenadjurister för att säkerställa att inget perspektiv blir glömt. Drift och underhåll är centralt för livcykelperspektivet liksom för hög tillförlitlighet och funktion. Våra konsulter har lång erfarenhet från området och vet vad som krävs för att belysningen ska fungera år ut och år in såväl som under hårda höststormar och bistra vinternätter. Självklart arbetar vi med den senaste tekniken för energieffektivitet och hållbarhet.

El på flygplatser

På en flygplats ställs mycket höga krav på parametrar såsom precision, tillgänglighet och redundans. Detta gäller i allra högsta grad för flygplatsens elanläggningar som är ytterst centrala för säkerhet och kapacitet. Vi arbetar med hela kedjan från planering och design av system för kraftförsörjning, flygplatsljus och belysning till genomförande fasen med bygg- och projektledning till besiktningar av färdiga anläggningar.

Intelligenta transportsystem (ITS)

Intelligenta transportsystem kan bidra till ökad trafiksäkerhet, framkomlighet och komfort. Pontarius arbetar med översyn, byggledning och förbättring av ITS för att främja god kapacitet, framkomlighet och smidighet i trafiken.

Kraftförsörjning

Centralt för att bygga vårt framtida hållbara samhälle är en både robust, effektiv och klimatsmart kraftförsörjning. Vi arbetar med reservkraft, UPS och annan redundans på flygplatser. Vi bistår de stora aktörerna som ansvarar för vårt nationella elöverföringssystem med både upphandlingsstöd, byggledning och besiktning för att säkra ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt system.