Miljö & Hållbarhet

Miljö & Hållbarhet

Hållbarhet på riktigt innebär ett gemensamt ansvar för att tackla denna och kommande generationers problem med klimatförändringar och förbrukningen av ändliga resurser. Ett miljö- och hållbarhetstänk genomsyrar därför hela Pontarius verksamhet. Vi vill påverka där vi kan – från stora bygg- och anläggningsprojekt, till småskaliga naturmiljöåtgärder. Vi brinner för att hitta hållbara lösningar på komplexa problem och bidra till en omställning där samhällsutveckling är synonymt med hållbar utveckling.

Affärsområdeschef
Niclas Bryngelsson
073-311 89 89
niclas.bryngelsson@pontarius.com

Miljöstöd i bygg- och anläggningsprojekt

Vi hjälper till att utforma det hållbara bygg- och anläggningsprojektet. Våra specialister har en bred kompetens inom miljöområdet och kan stötta hela vägen från planering och utformning till färdig byggnad eller anläggning. Det kan exempelvis vara framtagande av hållbarhetsstrategi och hållbarhetsmål för projektet, klimatkalkyler, stöd vid miljöcertifiering av byggnader, hållbara förfrågningsunderlag, förorenad mark och masshantering, framtagande av kontrollprogram, miljöinventering, miljöplaner, byggplatsuppföljning inom miljöområdet mm.

Miljöbalksrelaterade frågeställningar och utredningar

Våra specialister har lång erfarenhet av miljöbalksrelaterade frågeställningar. Vi hjälper till med tillståndsansökningar, dispenser och anmälningar enligt miljöbalken, miljökonsekvensbeskrivningar och utredningar. Vi arbetar kontinuerligt med uppföljning av lagar och andra krav, laglistor och tolkning och tillämpning av miljöbalken. Pontarius har även goda kunskaper inom avfalls- och kemikalielagstiftning.

Strategiskt hållbarhetsarbete

Ett väl utformat och förankrat hållbarhetsarbete är idag en grundförutsättning för många verksamheters framgång. Vi hjälper företag och organisationer att ta fram miljö- och hållbarhetsstrategier som skapar effektiva och värdeskapande processer. På Pontarius arbetar vi aktivt med framtagande, utveckling och ständiga förbättringar av miljöledningssystem samt med uppföljning av befintliga ledningssystem i form av revisioner.