Fastigheter

Fastigheter

Bostadsbrist, inflyttning, pris-fluktuationer i storstadsregionerna, miljonprogrammens renoveringsbehov, bostadslösa ungdomar, kvalitetsbrister i byggsektorn. Utmaningarna är många.

Pontarius fastig­hets­konsulter

arbetar över hela landet

Bostadsbrist, utmanande priser i storstadsregionerna, miljonprogrammens renoveringsbehov, bostadslösa ungdomar, kvalitetsbrister i byggsektorn. Utmaningarna är många.

Men samtidigt är det en mycket spännande tid för fastighetsmarknaden. Hur bygger vi energieffektivare, miljövänligare, snabbare och med högre kvalitet och funktionalitet? Hur förvaltar och utvecklar vi fastigheter mer hållbart? Hur kan vi vara smartare helt enkelt?

Planering, exploa­tering och finan­siering av fastig­heter

Pontarius arbetar med utredningar, analyser och strategier i olika skeden, vi gestaltar, visualiserar och presenterar och vi gör utvecklings- och underhållsplaner.

Våra erfarna jurister arbetar med fastighetsbildning, ombildning, exploateringsfrågor mm. Under hela processen finns Pontarius finansieringsexperter med för att skapa långsiktigt hållbara, framtidsinriktade och lönsamma projekt för våra klienter. Tillsammans lämnar vi inget perspektiv åt slumpen!

Projekt­ledning, bygg­ledning, och entre­prenad­besikt­ningar av fastig­heter

Vi arbetar som beställarens representant vid genomförandet av projekt där vi tar helhetsansvar för miljö, säkerhet, tidhållning, kostnad och förstås teknik och kvalitet, det vill säga leverans av projektet.

Vi vinnlägger oss om att verka för god arbetsmiljö och ett ambitiöst säkerhetsarbete samt för goda relationer med tredje man. Givetvis planerar och leder vi projekt-, bygg- och ekonomimöten, bevakar att myndighetstillstånd, bygglov och liknande söks och erhålls och vi medverkar vid upphandlingar.

Vi tar gärna på oss roller som kontrollansvarig enigt PBL eller Entreprenadbesiktningsmän, båda givetvis med erfarna och certifierade medarbetare.

Sammanfattningsvis kan du som vår kund vara säker på att när du engagerar Pontarius för genomförandet av ditt projekt – kan du göra det säkert med vetskapen att vi kommer att ta hand om dina intressen.