Management & Strategi

Management & Strategi

Pontarius manage­ment­konsulter arbetar över hela landet och inter­nationellt.

Pontarius managementkonsulter

Realister och pragmatiker med ett grundmurat intresse för framtida affärer, verksamheter och teknologier.

Vi tror starkt på att en genom att bygga broar mellan olika kompetenser, perspektiv och människor kan skapa det lilla extra som gör dig som vår kund till vinnare med din verksamhet. Vi skapar helst team där deltagarna är olika varandra och jobbar efter den kollektiva intelligensens principer. Inom området finns analytiker, strateger & utredare, marknadsförare & säljare, ingenjörer, ekonomer & jurister liksom riktigt vassa projektledare som ser till att just ditt projekt blir levererat i tid och skapar det mervärde du kan förvänta dig. Oavsett om det är ett fysiskt byggprojekt, ett långsiktigt strategiprojekt eller något däremellan vill vi gärna finnas vid din sida för att bevara och säkra upp genom att utveckla och förändra och planera, liksom förbereda för det som idag bara är en spaning, men som i morgon är en tillväxtmöjlighet. I Sverige eller internationellt.