Pontarius är även 2022 Företagsvän till Läkare utan gränser

Pontarius är även 2022 Företagsvän till Läkare utan gränser

Publiceringsdatum: 15 jan 2022

Pontarius har i närmare 15 år stöttat den humanitära organisationen Läkare utan gränser för det viktiga och konkreta arbete de gör runt om i världen, för att lindra nöd när det behövs som mest och bistå människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer. En insats som verkligen ligger i linje med det vi på Pontarius tror på och även får uppleva när vi befinner oss i sådana områden under våra egna konsultuppdrag utomlands. Lär gärna mer om Läkare utan gränser via https://lakareutangranser.se/