Pontarius är även 2024 Företagsvän till Läkare utan gränser

Pontarius är även 2024 Företagsvän till Läkare utan gränser

Publiceringsdatum: 2 jan 2024

Pontarius har i närmare 17 år stöttat den humanitära organisationen Läkare utan gränser för det viktiga och konkreta arbete de gör runt om i världen, för att lindra nöd när det behövs som mest och bistå människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer.

En insats som verkligen ligger i linje med det vi på Pontarius tror på och även får uppleva när vi befinner oss i sådana områden under våra egna konsultuppdrag utomlands.

Lär gärna mer om Läkare utan gränser via https://lakareutangranser.se/.