Vi leder förvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg i Göteborg

Vi leder förvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg i Göteborg

Publiceringsdatum: 11 maj 2017

Pontarius leder förvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg i Göteborg tillsammans med Trafikkontoret som en del av Bostad 2021.

– Vi vill förvandla stadsdelen till en välkomnande och trygg plats, till en plats med framtidstro och kontinuitet från historien och nutiden, säger man på fastighetskontoret i Göteborg.

Första etappen innebär ny sträckning av Backadalen samt ledningsomläggningar för de nya bostäderna, nya cirkulationer, som förbereds för spårväg, samt ny lokalgata vid Litteraturgatan. Första etappen ska vara klar innan sommaren 2018.

Projektet har många utmaningar. Det är mycket trafik som ska tas i beaktning och inte störas i för stor utsträckning. Under tiden projektet pågår måste torget vara tillgängligt för allmänheten så handeln inte drabbas av byggnationerna, vilket gör att det ställs höga krav på samordningen mellan staden, entreprenören, byggherrarna samt tredjeperson för att vardagen kring platsen ska fungera som vanligt.

Markförhållandena är en annan utmaning på torget på grund av den lösa lera som gör att man behöver utföra specifika åtgärder för att få till bra ledningar och gator. Det är en utmaning som kräver noggrannhet och bra geotekniska kunskaper för att få till.