2019 – mångfaldens år ur många perspektiv!

2019 – mångfaldens år ur många perspektiv!

Publiceringsdatum: 31 dec 2018

Nytt år, nya tag! Här på Pontarius bryr vi oss om miljön runt omkring oss. Vi tar gärna uppdrag där miljön får ta plats och där vi kan vara med och bidra till en bättre framtid. Gröna väggar, odling på tak, hållbara material, smarta dagvattenlösningar, torktålig vegetation, ängsytor och vedartade lekmiljöer, är bara några exempel på platsanpassning som kan bibehålla och/eller öka den biologiska mångfalden. För den biologiska mångfalden är stöttepelaren som bär upp alla våra andra ekosystemtjänster.

Våra landskapsarkitekter jobbar med projekt i alla skeden och skalor och ser det som självklart att jobba med gröna värden i staden. Vi växer och rekryterar fler med miljöinriktning, för en sak är säker: Framtiden är här!

Gott nytt 2019 önskar vi på Pontarius!