Exjobb – Bestämning av densitet från luften

Exjobb – Bestämning av densitet från luften

Publiceringsdatum: 6 dec 2019

Pontarius har idag möjlighet att med hjälp av drönare inventera och statusbestämma asfaltsytor med hjälp av drönare. Exjobbet syftar till att som ett nästa steg ta fram en arbetsmetod att drönarfilma ytor och med hjälp av färgfilter särskilja ytors strukturer. Dessa ytor ska sedan med hjälp av en känd referensyta bestämmas och graderas utifrån dess densitet.

Målet med exjobbet är att, utan att använda sig av traditionella provningsmetoder såsom borrning, bestämma kvaliteten på asfaltslager. Detta kan användas i såväl inventering av befintliga ytor som kvalitetskontroll av nyproduktion.

Exjobbet riktar sig till dig/er som ser ett intresse i asfaltens uppbyggnad mer än själva drönarflygningen.

Är du intresserad av att veta mer?
Kontakta niclas.bryngelsson@pontarius.com
Eller besök www.pontarius.se/karriär