Exjobb – Klimatkalkyl

Exjobb – Klimatkalkyl

Publiceringsdatum: 6 dec 2019

Byggande, drift och underhåll av infrastruktur medför energianvändning och genererar klimatpåverkande utsläpp. För att beräkna den energianvändning och klimatbelastning som transportinfrastrukturen ger upphov till ur ett livscykelperspektiv kan en klimatkalkyl tas fram.

Pontarius arbetar sedan några månader tillbaka med klimatkalkyler i mark- och anläggningsprojekt. De verktyg som finns tillgängliga i branschen är inte anpassade efter vår verksamhet, varvid vi är intresserade av att utreda vad som krävs för att ta fram en företagsspecifik modell för klimatkalkylering.

Är du intresserad av att veta mer?
Kontakta niclas.bryngelsson@pontarius
Eller besök www.pontarius.se/karriar