Ökad säkerhet för människor och djur på riksväg 27

Ökad säkerhet för människor och djur på riksväg 27

Publiceringsdatum: 27 nov 2018

Sedan 2014 har Trafikverket arbetat med att minska antalet viltolyckor och uppnå högre trafiksäkerhet på riksväg 27. Nu är projektet inne i slutskedet och Pontarius har rollen som byggplatsuppföljare!

Riksväg 27 sträcker sig från Göteborg i väst till Karlskrona i syd och passerar Borås, Svenljunga och Tranemo kommun i Västra Götalands län. Den har både en viktig regional och nationell funktion då den ingår i EU-projektet Southeast Baltic Transport, som syftar till att förbättra förbindelser mellan de baltiska länderna, Polen och Sverige. Vägens tunga trafikering och relativa brist på skyddsåtgärder medför en hög risk för viltolyckor. Projektets syfte är därför att öka säkerheten och framkomligheten för både människor och den intilliggande faunan.

Trafikintensiteten, tillsammans med fordonens höga hastighet, gör att väg 27 faller inom ramen för Trafikverkets bedömning av vilka vägar som har störst behov av viltstängsel. En viktig del av projektet har således gått ut på att sätta upp sådana på den del av vägen som löper mellan Svenljunga och Borås. Projektet har även innefattat byggnationen av två viltuthopp, tre färister samt en uttersprång/smådjurspassage under bron längs med Ätran. En av projektets höjdpunkter inträffade i fredags då den största av de tre färisterna monterades med hjälp av en stor mobilkran.

Slutbesiktning av projektet ska ske i början av december, och det har varit ett mycket spännande och intressant projekt som har involverat flera mer ovanliga moment för Pontarius som konsultfirma. En av de mest unika delarna är de förberedelser som utförts inför byggnationen av det viltvarningssystem som planeras att installeras under 2019. Anordningen kan beskrivas som en passage där det istället för viltstängsel kommer finnas rörelsedetektorer som med blinkande ljus varnar bilister när djur är på väg att passera. Vi tycker att det är mycket kul att vara en del av spännande, innovativa projekt som dessutom syftar till att värna om både människor och djur!