Pontarius bidrar med spetskompetens inom kommunal parkförvaltning och skötselstrategier

Pontarius bidrar med spetskompetens inom kommunal parkförvaltning och skötselstrategier

Publiceringsdatum: 27 feb 2019

För några veckor sedan reste en av våra landskapsarkitekter till Jyväskylä i Finland för att föreläsa på den finska landskaps- och teknikmässan Viherpäivät och efteråt delta i en live-sänd paneldiskussion – mycket kul! 

Viherpäivät Landscape and Technology Expo” är Finlands största nationella mässa för park och landskap. Här samlas bland annat landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, anläggningsarbetare, stadsträdgårdsmästare, leverantörer av material, utrustning och maskiner samt branschtidningar för att gå på teknikutställningar, delta i seminarium och lyssna på föreläsningar. Under årets mässa så bjöds en av Pontarius landskapsarkitekter för att prata om framgångsrik kommunal parkförvaltning, en föreläsning som baserades på det exjobb som hon och en annan person genomförde för två år sedan!

Under föreläsningen pratades det bland annat om olika framgångsfaktorer bakom parkförvaltning i mindre kommuner. Det är tydligt att det behövs tas ett helhetsperspektiv kring frågan där aspekter kring både det fysiska arbetet ute i stadens parker såväl som organisatoriska och ledarskapsmässiga faktorer behövs vägas in för att nå ett framgångsrikt resultat. Bland annat så behövs bra strategier för att hitta stora värden i små ytor, gestaltning, anläggning, skötsel, engagemang, roller och mål, kommunikation, kompetens och marknadsföring.


Arbetet som låg till grund för föreläsningen bär titeln ”Framgångsrik parkförvaltning – inspirerande vägledning från små kommuner med stora ambitioner” och har tidigare sammanfattats, översatts och publicerats i ”Viherympäristö, Finlands branschtidning för park och landskap.

Arbetet finns att ladda ner här!