Pontarius växer med ny kompetens inom Finance & Performance Management

Pontarius växer med ny kompetens inom Finance & Performance Management

Publiceringsdatum: 6 sep 2017

Jonas Wallin ansluter sig till Pontarius och tar rollen som affärsområdeschef för Finance & Performance Management. Jonas kommer att ansvara för etablering, utveckling och ledning av affärsområdets verksamhet, primärt inom Finance & Performance Management, Operations Excellence och Compliance Management.

– Jag ser verkligen fram emot att börja på Pontarius i en bransch där jag tror att det finns ett starkt behov av stöd inom finansieringsfrågor, finansiell och operativ styrning och organisatoriska och processrelaterade förändringsarbeten, säger Jonas Wallin.

Jonas Wallin har över 25 års erfarenhet av ledarskap, finansiering, ekonomistyrning, cash management och working capital management, värderingsfrågor, företagsanalys, företagsöverlåtelser samt finansiell och operativ riskhantering, som konsult och i olika operativa chefsbefattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Bland annat har Jonas innehaft interimsroller som CFO på mindre och medelstora företag, Finanschef för Kinneviksgruppen, konsultuppdrag under 10 års tid framförallt inom CFO området inklusive finansiering för ett stort antal branscher samt erfarenhet från svenska och internationella banksektorn.

Med Jonas Wallin tillträde utökas Pontarius kunderbjudande främst inom finansiell rådgivning.

– Jonas tillträde utgör en viktig del i vår satsning på finansiell rådgivning i samband med de många infrastrukturprojekt vi driver och verkar i, säger Pontarius VD Johan Odeberg.

>> Läs mer om Pontarius Finance & Performance Management.