Brett och omfattande arbete i Askersund

Brett och omfattande arbete i Askersund

Publiceringsdatum: 8 mar 2019

Pontarius bedriver arbeten på uppdrag av både stat, kommun och privat sektor. När det kommer till kommuner så är Askersund en stor kund, särskilt när det kommer till projektering!

Sedan 2017 har Pontarius genomfört ett tiotal projekteringsuppdrag för utbyte och förnyelse av befintliga ledningsnät runt om i orterna i Askersunds kommun. Samtliga uppdrag inkluderar en rad olika delmoment, så som att ta fram kompletta förfrågningsunderlag, genomföra omgivningskontroller, agera som byggledare för entreprenadarbeten, besiktiga, inventera, genomföra inmätning med hjälp av drönare och utföra olika typer av utredningar.

Bild: Projektet Spikvägen i orten Kårberg. Vi har projekterat ett förfrågningsunderlag för utbyte av ca 300 meter vattenledningar och 60 meter spilledningar till befintlig tryckstegringsstation. Vi har även utfört en omgivningskontroll, skött besiktningen och innehaft rollen som byggledare under produktionen.

Ett av de mer intressanta och unika projekten är Förbifart V Åmmeberg, som fortfarande är inne i sitt uppstartningsskede. Där ska vi projektera och utreda möjligheten till att lägga en ny överföringsledning genom Åmmeberg. Sträckningen passerar en hamn tillhörande Zinkgruvan Mining samt genom sjön Åmmelången. Då dessa sträckor är förorenade så krävs mycket kontakt och samarbete med bland annat Länsstyrelse och Miljöförvaltning för att utföra provtagning på bottensedimentet, geoteknik och för att bottenkartera sjön. Med andra ord så är det ett omfattande uppdrag som involverar flera personer från olika kompetensområden och yrkeskategorier och som dessutom ger oss möjlighet att ytterligare bredda och fördjupa våra kunskaper – precis så som vi strävar efter att arbeta i projekt!