Göteborg fyller 400 år – firar med 7 000 nya bostäder!

Göteborg fyller 400 år – firar med 7 000 nya bostäder!

Publiceringsdatum: 23 jan 2019

För att möta de ökande bostadsbehoven ska Göteborgs Stad tillsammans med ett antal kommunala, privata och kooperativa byggaktörer genomföra en stor satsning som ska ge 7 000 nya bostäder. Pontarius har äran att vara en del av detta unika projekt!

Det är första gången som Göteborgs Stad och dess politiker samverkar med näringslivet i ett gemensamt projekt för att bygga fler bostäder – något som gör det extra kul att Pontarius är en del av denna satsning! Bostäderna ska stå inflyttningsklara till Göteborgs 400-årsjubileium år 2021, och satsningen kallas således för BoStad2021.

Pontarius är involverade i sex av BoStad2021:s totalt 30 delprojekt. Bland dessa innehar vi rollen som byggledare i fyra stycken och är projektledare i två. I samtliga projekt finns en hög ambitionsnivå gällande både social och ekologisk hållbarhet. Lösningar som ska underlätta för ett hållbart resande, en mer utbredd lättillgänglighet till stadens alla möjligheter, gröna innegårdar, närproduktion av värme och el liksom solceller och bergvärme är bara några av de lösningar som ska integreras i staden. Med andra ord så ligger stort fokus på att skapa omtanke och närhet till både natur och kultur; något som vi på Pontarius alltid försöker sträva efter!

För att hinna bygga 7 000 nya bostäder på de totalt sju år som projektet kommer vara i gång så krävs ett brett och omsorgsfullt samarbete mellan samtliga aktörer där beprövade tillvägagångssätt måste anpassas efter delprojektens behov. Uppdraget har alltså flera gånger inneburit en möjlighet att vara med och hitta metoder för att utveckla och effektivisera arbetet med plan- och byggprocesser. För Pontarius har det dessutom varit en unik möjlighet att vara med och verka som en positiv när det kommer till att bidra med fler bostäder till Göteborg och samtidigt värna om områdens individuella behov när det kommer till kultur och miljö – mycket roligt!