Pontarius byggleder Sunneplan Farsta

Pontarius byggleder Sunneplan Farsta

Publiceringsdatum: 1 feb 2019

Stockholm förändras när staden byggs tätare, stadsdelar knyts närmare och områden kompletteras för att möta nya behov. I ”Översiktsplan för Stockholms Stad” lyfter staden fram fyra områden som är särskilt viktiga att utveckla. Ett av dessa fokusområden är Farsta, där det för tillfället bedrivs flertalet infrastrukturprojekt. Ett av projekten är Sunneplan och i det är Pontarius delaktiga!

Farsta har ett strategiskt läge i söderort med stora stadsutvecklingsmöjligheter och många kvaliteter som ska tillvaratas och utvecklas. Stadsdelsområdet har ett unikt naturskönt läge, goda kommunikationer och tillgång till ett regionalt service- och verksamhetscentrum.

Projektet Sunneplan har som syfte att möjliggöra för fler bostäder, lokaler och förskolor vid Sunneplan. Detaljplanen godkändes i stadsbyggnadsnämnden i december 2017, men blev sedan överklagad. I väntan på nytt godkännande pågår projektering och finplanering. Pontarius har sedan november 2018 varit med i framtagningen av bygghandlingarna. När detaljplanen är godkänd och bygghandlingarna klara så kommer Pontarius även inneha rollen som byggledare, bland annat för flytt av befintliga ledningar samt byggnation av väg och torg åt Stockholms Stad.

När projektet kommer färdigställas återstår att se. Men vikten av att skapa en regionalt genomsyrad utveckling som tar hänsyn till enskilda stadsområdens individuella tillgångar och behov kan inte understrykas nog – och är utan tvekan något som är värt att vänta på!