Pontarius Fastighet stärks upp vid konferens

Pontarius Fastighet stärks upp vid konferens

Publiceringsdatum: 16 nov 2018

En kontinuerlig företagsutveckling som skapas av dess kollegor är en förutsättning för att skapa en hållbar verksamhet. I slutet av oktober hade därför affärsområdet Fastigheter en konferens i Halmstad där ett tjugotal kollegor från Pontarius träffades och diskuterade den befintliga fastighetsaffären samt hur denna kan utvecklas ytterligare.

Med utgångspunkt i den senaste tidens utveckling inom fastighetsbranschen kan det konstateras att behovet av ett krossfunktionellt tekniskt, juridiskt och finansiellt stöd i samband med fastighetsutveckling, fastighetsöverlåtelser och fastighetsförvaltning är stort. Pontarius Fastighet består därför av ett skräddarsytt team av operativa konsulter med lång och gedigen erfarenhet av tekniska, juridiska och finansiella tjänster och lösningar inom fastighetsområdet. Tillsammans har de kompetens för att lösa alla slags operativa problem, fel och brister, tvister och utmaningar som fastighetsbolag, entreprenörer och fastighetsutvecklare kan ställas inför.

Att arbeta gränsöverskridande mellan kompetensområden och yrkeskategorier är inget nytt för Pontarius; och en behöver inte leta särskilt länge för att hitta dess närvaro. Företagets namn kommer nämligen från latin och betyder Brobyggare; valt eftersom vi alltid strävat efter att bygga broar mellan olika kompetensområden, mellan olika perspektiv liksom mellan våra kunder och oss.

Namnets betydelse fungerar som en vägvisare för hur vi vill driva vår verksamhet, och det är givetvis viktigt att säkerställa att denna vision efterlevs. Under konferensen diskuterades därför hur vi med vårt helhetskoncept där Ingenjörer, Förvaltare, Ekonomer, Jurister, Landskapsarkitekter arbetar tillsammans i en Task-Force skapar det lilla extra i uppdrag. Fokus låg på att tillsammans komma fram till hur vi kan skapa största möjliga mervärde för våra kunder genom smarta, effektiva och hållbara lösningar för förvärv, byggande, ägande, utveckling och förvaltning av fastigheter. Vår fasta övertygelse är att genom förståelsen för helheten och tillgång till hela kedjan av kompetenser kan vi skapa lite smartare, lite klokare och lite effektivare lösningar – i små såväl som stora uppdrag!