Niclas Bryngelsson utbildar Sveriges expertis inom asfalt­beläggningar

Niclas Bryngelsson utbildar Sveriges expertis inom asfalt­beläggningar

Publiceringsdatum: 11 okt 2017

På temat ”Asfaltbeläggningar med speciella krav” bidrar Pontarius med sin expertis inom beläggningar i hamnar och de speciella krav som ställs på beläggningsytor i denna utsatta miljö. Föreläsningen kommer att ha ett totalkostnadsperspektiv och för det står Niclas Bryngelsson, Senior Infrastrukturkonsult på Pontarius.

”Ett av våra mest uppmärksammade uppdrag har varit ytuppgraderingsprogrammet som vi genomfört för Göteborgs hamn. Det är utifrån resultatet av detta unika projekt, som vi drivit i nära samarbete med beställare och entreprenörer, som Asfaltforum har bett oss att dela med oss av våra erfarenheter till branschen”, säger Niclas Bryngelsson.

Göteborgs Hamn består av 4 miljoner kvadratmeter hårdgjord yta som under en längre tid enbart underhållits vid behov, med begränsade insatser. Hamnledningen kunde konstatera att detta ledde till en dålig nyttjandegrad av värdefulla hamnytor samtidigt som det också medfört onödigt slitage på maskiner. När det även riskerade att påverka personalens hälsa bestämde man sig för att göra ett radikalt grepp genom att uppgradera hela hamnens ytbeläggning.

I detta skede inleddes samarbetet med Pontarius som arbetade fram en dimensioneringsmodell för att hantera de exceptionellt hårda krav på hållfasthet som en hamnmiljö för med sig, både vad gäller tryck och slitage. Att hamnytan delvis är byggd på utfylld sjöbotten har också inneburit en utmaning vad gäller överbyggnad.

”Projektet har varit en framgång från tidigt skede, mycket på grund av att Göteborgs Hamn tagit en helhetssyn på kostnaderna för projektet genom att räkna totalkostnad på en tioårsperiod. På det viset har man kunnat fokusera på de långsiktiga besparingarna som ytuppgraderingsprogrammet inneburit. Att man dessutom aktivt har uppmuntrat den produktutvecklingsprocess som ofta är en naturlig del av denna typ av unika projekt, har gjort att vi och entreprenören har kunnat leverera och färdigställa ett resultat som ligger i framkant, även med internationella mått mätt”, säger Niclas Bryngelsson.

Hamnprojektet påbörjades 2008 och slutbesiktning skedde 2016. I projektet har Pontarius varit en del av styrgruppen, varit biträdande projektledare, byggledare och hanterat besiktning och provtagning.

____________________________________________

Asfaltdagarna är ett branschforum som årligen samlar omkring 500 personer, bestående av Sveriges samlade expertis inom området asfaltbeläggning. Årets program innehåller föreläsningar inom asfaltbeläggningar i kommuner, på Gång-/Cykel-vägar, en utblick mot USA och den kvalitetskontroll och dokumentation som gäller där samt det unika ytuppgraderingsprojekt där alltså Pontarius varit en drivande kraft.

Asfaltdagarna 2017 äger rum i Malmö den 22 november och i Stockholm den 23 november och anordnas av Asfaltforum i samarbete med Sveriges kommuner och landsting.

____________________________________________

>>Se hela programmet här.