Pontarius projekterar nytt VA-nät i Tisarbaden

Pontarius projekterar nytt VA-nät i Tisarbaden

Publiceringsdatum: 6 dec 2018

Vid sjön Tisaren ligger Tisarbaden, en småort som länge har varit ett populärt område för sommarstugor. Nu ska områdets VA-nät byggas ut, och då har Askersunds kommun tagit beslutet att ta hjälp ifrån Pontarius!

Tisarbaden, som tidigare dominerades av fritidshusbebyggelse, blir hem åt allt fler permanenta bosättare. Därav finns numera ett behov av och en vinning i att säkerställa fastigheternas funktion över lång tid. Kommunen har därför beslutat sig att ansluta samtliga fastigheter till det kommunala ledningsnätet så att hela orten får tillgång till kommunalt vatten.

Fastigheterna ska anslutas genom ett så kallat LTA-system (lätt trycksatt avloppssystem). Pontarius arbete har innefattat en utredning, en projektering av ledningsnätet till drygt 120 fastigheter, en geoteknisk undersökning samt en riskanalys inför vibrationsalstrande arbeten. Dessutom kommer vi inneha rollen som projekt- och byggledare under entreprenadtiden. Med andra ord så har arbetet varit långvarigt och fångar upp ett mycket stort omfång av kompetenser – precis så som vill arbeta i projekt!