Pontarius utvecklar verksamhet med drönare

Pontarius utvecklar verksamhet med drönare

Publiceringsdatum: 13 nov 2018

Användning av drönare i projekt gör det möjligt att samla in data snabbare, billigare och säkrare jämfört med de traditionella metoder som används. Under året så har Pontarius därför påbörjat implementeringen av drönarteknik och även utvecklat arbetsflöden för den nya verksamheten!

På senare tid har drönare blivit en allt större del i digitaliseringsprocessen inom samhällsbyggnadsbranschen. Teknikens utveckling har öppnat upp en rad olika användningsområden som tillåter användaren att utföra projekt med nya perspektiv och möjligheter. Pontarius har tillgång till ett betydande utbud av programvaror för bearbetning och analys av data som är insamlad med drönarteknik. Detta har bidragit till att drönartekniken har utvecklats till att bli en naturlig del av våra uppdrag inom projektering, byggledning och byggplatsuppföljning.

Tekniken har visat sig vara en stor tillgång inom framförallt ytinventering, markmodellering och volymberäkningar. Drönaren har också använts för att dokumentera byggarbetsplatser och för inspektion av byggnadsverk. En utmaning som har uppstått under verksamhetsutvecklingen har varit att bygga upp kompetens inom olika områden, bland annat när det kommer till användningen av autonoma system, bildbehandling, mätteknik och datahantering.

Våra kunduppdrag innefattar allt från enklare fotografering till mer komplexa mätningsarbeten. Vi kommer givetvis fortsätta utforska möjligheterna med drönarteknik. En av våra framtidsplaner- och förhoppningar är bredda användningsområdet och utveckla tekniken så att den kan appliceras på fler affärsområden inom företaget.