Renovering av Museikajen och Strömkajen

Renovering av Museikajen och Strömkajen

Publiceringsdatum: 6 sep 2018

Efter flera år av reparationer i områdena runt Museikajen och Strömkajen börjar nu projekten slutföras och byggetableringarna försvinna. Bland annat går renoveringen av Nationalmuseum mot sitt slut – något som Pontarius är en del av!

Museikajen och Strömkajen är belägna på Blasieholmens sydöstra respektive södra strand i anslutning till Nationalmuseum och möter varandra framför Skeppsholmsbron. Områdena runt och på kajerna har renoverats i tre etapper. Den första var området mellan Skeppsholmsbron fram till Nationalmuseums nya teknikbyggnad och den andra var området mellan teknikbyggnaden fram till Museiparken. Pontarius Robert Lestander har rollen som byggledare under den pågående, tredje etappen; vilket innefattar delen mellan Nationalmuseums huvudentré och Skeppsholmsbron.

Reparationerna utanför Nationalmuseum och framför Skeppsholmsbron innefattar bland annat en upprustning av ytskiktet, som sedan 2015 har bestått av icke-avjämnad och provisoriskt lagd asfalt. Utförandet bygger vidare på Strömkajens utformning och bland annat utförts med bågsatt smågatsten, storgatsten samt kantsten och hällar i granit.

På entreprenadsidan ska projektet vara färdigt den 30 september, och den 13 oktober har Nationalmuseum öppning efter sammanlagt fem år av renovering och ombyggnad.